5 after midnight / 5 po północy

The 5 after midnight project is a reflection about visual conception during a specific hour of the night. It's about photography's technical and percepcional properties and also about a personal journey into the world situated between night and day - humanity and nature.
Photos use long expositions that extract an artificial light and show contrast between nature and human productions. The reality, which is absorbed in darkness, offers feelings and emotions that are seperate from the day. During this time our perception is much more limited. These works offer questions about the influence that day and night have on our perception of a place. What role does artificial light play in this perception? Can we imagine these places without human interferences?
Everything is going on somewhere between yesterday and today, in ephemreal spacetime on reality bounds – five after midnight.

5 po północy to projekt będący z jednej strony refleksją na temat obrazu fotograficznego – jego technicznych i percepcyjnych właściwości – z drugiej zaś stanowiący osobistą wyprawę do świata sytuującego się na pograniczu nocy i dnia oraz człowieka i natury.
Fotografie na długich ekspozycjach wydobywają sztuczne oświetlenie i pokazują kontrast pomiędzy naturą a tworami powołanymi przez człowieka. Rzeczywistość pochłonięta mrokiem wyzwala w nas inne uczucia i emocje niż ta za dnia, a nasza percepcja jest dużo bardziej ograniczona. Podczas oglądu prac nasunąć się może pytanie o wpływ jaki wywiera pora dnia/nocy na odbiór miejsca. Jaką rolę pełni w tym odbiorze sztuczne światło? Na ile jesteśmy w stanie wyobrazić sobie te miejsca bez ingerencji w nie człowieka?
A wszystko to odbywa się gdzieś pomiędzy dniem wczorajszym a dzisiejszym, w efemerycznej czasoprzestrzeni na granicy realności – pięć po północy.

[Best_Wordpress_Gallery id="53" gal_title="5 after midnight"]

5 after midnight

Updated on 2019-02-02T18:20:48+00:00, by bartoszmatenko.