Culture shock / Szok kulturowy

The 5 after midnight project is a reflection about visual conception during a specific hour of the night. It's about photography's technical and percepcional properties and also about a personal journey into the world situated between night and day - humanity and nature.
Photos use long expositions that extract an artificial light and show contrast between nature and human productions. The reality, which is absorbed in darkness, offers feelings and emotions that are seperate from the day. During this time our perception is much more limited. These works offer questions about the influence that day and night have on our perception of a place. What role does artificial light play in this perception? Can we imagine these places without human interferences?
Everything is going on somewhere between yesterday and today, in ephemreal spacetime on reality bounds – five after midnight.

Mój projekt porusza temat szoku kulturowego oraz spuścizny kulturowej jako doświadczenia z którym emigrujemy. Od dzieciństwa jesteśmy zakorzenieni w pewnych stereotypach kulturowych i nawet emigrując dalej istnieją one w naszej wyobraźni. To doświadczenia reprezentowane są przez biały papier, w których owinięty jest główny bohater. Z czasem papier zmienia swój kształt, a my formujemy swoje nowe kulturowe doświadczenia oraz konfrontujemy je z już istniejącymi. Może też dojść do zjawiska wspomnianego wyżej szoku kulturowego, którego skutkiem może być odrzucenie nowej kultury, oswojenie się z nią czy też przewartościowanie.

Culture shock

Updated on 2018-03-21T17:38:13+00:00, by bartoszmatenko.