Band / Zespół

Hired garages with embossed eggs, common instruments and concerts for reimbursement. The beginning of rock stars are usually difficult. Passion, determination, and sometimes just good fun, motives are many, combines their love of music. In the pictures, several Szczecin bands during rehearsals and concerts, some of them play until today, others have disappeared.

Wynajęte garaże oklejone wytłoczkami od jajek, wspólne instrumenty i koncerty za zwrot kosztów. Początku gwiazd rocka zazwyczaj są trudne. Pasja, determinacja, a czasem po prostu dobra zabawa, motywów jest wiele, łączy ich miłość do muzyki. Na zdjęciach kilka szczecińskich kapel podczas prób i koncertów, niektóre z nich grają do dzisiaj inne się rozpadły.

[Best_Wordpress_Gallery id="19" gal_title="Band"]

Band

Updated on 2019-02-02T17:54:44+00:00, by bartoszmatenko.