Culture shock / Szok kulturowy

My project is about the culture shock that we may feel upon arrival to a new place and the cultural heritage that we emigrate. From childhood we are rooted in certain cultural stereotypes and even when emigrating these ideas continue to exist in our imagination. This inescapable experience is represented by the white paper in which the main character is wrapped. With time, the paper changes its shape and we see the migrant mold their new cultural experiences by confronting them with existing ones. This can lead to the phenomenon of culture shock mentioned above, which could result in the rejection, familiarization or reevaluation of a new culture.

Mój projekt porusza temat szoku kulturowego oraz spuścizny kulturowej jako doświadczenia z którym emigrujemy. Od dzieciństwa jesteśmy zakorzenieni w pewnych stereotypach kulturowych i nawet emigrując dalej istnieją one w naszej wyobraźni. To doświadczenia reprezentowane są przez biały papier, w których owinięty jest główny bohater. Z czasem papier zmienia swój kształt, a my formujemy swoje nowe kulturowe doświadczenia oraz konfrontujemy je z już istniejącymi. Może też dojść do zjawiska wspomnianego wyżej szoku kulturowego, którego skutkiem może być odrzucenie nowej kultury, oswojenie się z nią czy też przewartościowanie.

[Best_Wordpress_Gallery id="47" gal_title="Culture shock"]

Culture shock

Updated on 2019-02-02T18:24:06+00:00, by bartoszmatenko.