Tosamaganga hospital / Szpital w Tosamagandze

To tell the story of the exciting challenge of “providing health”, we involved young artists of different nationalities in the “Equal opportunities for health” project, calling on them to use their creativity to portray the close link between health and globalization.

Five young European photographers and video makers, selected through an international contest, have depicted the Africa and Global Health of every day for us: a different Africa, formed of men, women and children, filled with a life that shines, even in the light and shadow of the countless difficulties they face each day.

In May 2013 the artists visited one of the realities in which Doctors with Africa CUAMM operates in Tanzania, under the creative direction of the photographer Enrico Bossan. There, in a rural village, they collected traces, images and stories and produced a story narrated by several voices, told through photographs and videos, of the lives that intertwine around the hospital in Tosamaganga, of the expectations, dreams and hardships of the locals and the Italian personnel.

This project is for whom the word “we” is synonymous with universal community of men and women, for all those who, for this very reason, feel the need to strive for health for all.

Aby opowiedzieć historię o ekscytującym wyzwaniu jakim jest "zapewnienia zdrowia", zaangażowaliśmy młodych artystów różnych narodowości w projekt “Równe szanse dla zdrowia” wzywając ich do wykorzystania swojej kreatywności w celu ukazania bliskiego związku między zdrowiem a globalizacją.

Pięciu młodych europejskich fotografów i twórców filmowych, wyłonionych w międzynarodowym konkursie, przedstawiło nam Afrykę i temat globalnego zdrowia z różnych perspektyw: pokazali Afrykę złożoną z mężczyzn, kobiet i dzieci, wypełnioną życiem, nawet w blaskach i cieniach niezliczonych trudności, które napotykają każdego dnia.

W maju 2013 r. Artyści ,pod kreatywnym kierownictwem fotografa Enrico Bossana, odwiedzili jedną z Tanzańskich wiosek, w których lekarze z CUAMM działają. W wiosce, zebrali ślady, obrazy i historie by stworzyli opowieść złożoną z kilku głosów. Poprzez zdjęcia i filmy mówili o życiu, które splata się wokół szpitala w Tosamagandze, o oczekiwaniach, marzeniach i trudach miejscowej ludności i włoskiego personelu.

Ten projekt jest synonimem powszechnej wspólnoty mężczyzn i kobiet, wspólnego "my", wszystkich tych, którzy  dążą do rozpowszechniania zdrowia na świecie.

Founded in 1950, Doctors with Africa CUAMM was the first non-governmental organization focused on healthcare to be recognized by the Italian government. It is now the country’s leading organization working to protect and improve the wellbeing and health of vulnerable communities in Sub-Saharan Africa.

Working with international and local partner teams, CUAMM provides medical aid and expertise in 8 African countries: AngolaCentral African RepublicEthiopiaMozambiqueSierra LeoneSouth SudanTanzaniaUganda.

CUAMM also carries out capacity-building activities and conducts and disseminates scientific research with the end goal of ensuring that the fundamental human right to health can be enjoyed by everyone everywhere.

Założona w 1950, "Lekarze z Afryką CUAMM" była pierwszą pozarządową organizacją, zajmującą się opieką zdrowotną, która została uznana przez włoski rząd. Obecnie jest wiodąca organizacja w kraju pracującą nad ochroną i poprawą dobrostanu i zdrowia zagrożonych społeczności w Afryce Subsaharyjskiej.

Współpracując z międzynarodowymi i lokalnymi zespołami partnerskimi, CUAMM zapewnia pomoc medyczną i wiedzę fachową w 8 afrykańskich krajach: AngoliRepublice środkowoafrykańskiejEtiopiiMozambikuSierra LeoneSudanie południowymTanzaniiUgandzie.

CUAMM prowadzi również działania na rzecz budowania wspólnych aktywności, a także prowadzi i rozpowszechnia badania naukowe, których ostatecznym celem jest zagwarantowanie, aby podstawowe prawo człowieka do zdrowia było dostępne dla wszystkich na całym świecie.

[Best_Wordpress_Gallery id="20" gal_title="Tosamaganga Hospital"]

Tosamaganga hospital

Updated on 2021-02-13T16:11:12+00:00, by bartoszmatenko.